Pracuję

Pomagam firmom zbudować wyjątkowe doświadczenie z klientem w zakresie projektowania: innowacyjnych produktów, serwisu usługowego i optymalnej komunikacji.

Przeżycie wyjątkowego doświadczenia to powrót do zdiagnozowania pierwotnych instynktów istot żywych, przypomnienie fizjologicznych potrzeb ludzkich i poznanie indywidualnej warstwy emocji drugiego człowieka. To uświadomienie sobie oczywistych prawd o których zapominany w gonitwie za wysublimowanymi rozwiązaniami mającymi na celu wzrost sprzedaży, a efektem których jest najczęściej wysoki poziom ignorancji klienta.

Budowanie wyjątkowego doświadczenia:

  • to proces w czasie którego koncentrujemy się na człowieku, poznajemy jego obyczaje i obszary frustracji oraz uczymy się rozwijać empatię.
  • to praca interdyscyplinarnego zespołu, w czasie której wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem i uzupełniane kompetencji skutkuje powstawaniem przełomowych pomysłów.
  • to decyzje jak wykorzystać dostępne w firmie zasoby infrastruktury i kapitału, aby stworzyć innowacyjny produkt, doskonałą usługę i przekaz komunikacyjny.

Innowacyjny produkt to synergia logicznego myślenia biznesowego z emocjami i wrażliwością projektanta, czyli uzupełnianie się twardych reguł rynkowych z miękkim podejście humanistycznym.

Serwis usługowy to projektowanie relacji z klientem w komplementarnych obszarach gwarantujących: zapewnienie komfortu, sprawność czasową i prostotę rozwiązań.

Optymalna komunikacja to wybór najskuteczniejszego sposobu dotarcia do odbiorcy komunikatu, to zaplanowanie racjonalnego budżetu marketingowego i ustalenie harmonogramu jego wdrożenia.