Uczę

Zdobytą w biznesie wiedzą i doświadczeniem lubię się dzielić.
Każdego dnia staram się doskonalić siebie i aktualizować wiedzę z różnych obszarów.

W czasie edukacyjnej pracy z firmami koncentruje się na dostarczaniu metod i narzędzi, które pomagają
w poszukiwaniu twórczych rozwiązań i odpowiedzi na trudne pytania.

Moje rola w edukacji młodego pokolenia biznesmenów to pobudzanie kreatywności, inspirowanie do spojrzenia na dane zagadnienie z innej perspektywy i prowokowanie do myślenia poza schematami.